• Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lào Cai – 30 năm xây dựng và phát triển”

  Thực hiện kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 22/6/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991- 01/10/2021); vừa qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy  tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lào Cai - 30 năm xây dựng và phát triển”.

  11 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2021

  Thực hiện kế hoạch số 11-KH/CB ngày 14/01/2021 của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy về  sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2021 với chủ đề Trao đổi, thảo luận các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/1016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  35 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ chức họp đánh giá công tác tháng 7/2021

  Ngày 02/8/2021, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá công tác đảng tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2021. Đồng chí Lý Văn Hải - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp. tham dự cuộc họp có các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

  21 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

  65 lượt xem
 • Kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

        Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ đảng viên trong cơ quan Ban Nội chính thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

  102 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 31/3/2021 của Đảng ủy khối cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  trong đó tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như:

  136 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra đảng viên năm 2021

  Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; đồng thời, là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

  53 lượt xem
 • Tỉnh ủy Lào Cai, tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đáp ứng  yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

  80 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021

  Thực hiện kết luận số 83-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị “Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 11-KH/CB về sinh hoạt chuyên đề năm 2021

  334 lượt xem
 • Toàn văn Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

  TPO - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 205 - QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Cổng thông tin Ban Nội chính Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn quy định trên.

  242 lượt xem
  1 2 3 
 • Phim tư liệu
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 (phần tiếp theo)
 • Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai – Đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cươn
 • Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ý chí, cách làm và hiệu quả: Bài 2 - Những cách làm có hiệu quả rõ rệt
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự (Phần tiếp theo)
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự tháng 12.2018
 • Tuyên truyền Bộ Luật hình sự 2015
 • Tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • tuyên truyền luật tố tụng hình sự 2015 (tiếp theo tháng 1)
 • Tuyên truyền BLTTHS tháng 3 năm 2019
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 788
 • Trong tuần: 1,641
 • Tất cả: 396,213
Đăng nhập