• Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng Quý II/2022

   Thực hiện hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 01/3/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

  7 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả thực hiện công tác tháng 5/2022

  49 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

  Thực hiện kế hoạch số 59-KH/ĐUK ngày 12/10/2021 của Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 58 - KH/TU, ngày 01/9/2021 và Nghị quyết số 12 - NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối, Trong quá trình tổ chức học tập mỗi cán bộ, Đảng viên luôn ý thức cao về vai trò, trách nhiệm, tinh thần và thái độ của mình khi thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua nghiên cứu, học tập chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, cán bộ, công chức qua đó nâng cao có ý thức trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, gương mẫu trong mọi công việc, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

  85 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, tổ chức họp đánh giá công tác công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022

  Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy  vừa tổ chức họp đánh giá công tác Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2/2022. Đồng chí Lý Văn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, cùng toàn thể đảng viên chi bộ.

  364 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Lào Cai - 75 năm xây dựng và phát triển”

  Thực hiện văn bản số 601-CV/ĐUK ngày 09/2/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 17-KH/CB ngày 17/01/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy, sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề  “ Đảng bộ tỉnh Lào Cai – 75 năm xây dựng và phát triển”. Nhằm quán triệt truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong 75 năm qua, đây là dịp để cán bộ, đảng viên Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng ôn lại lịch sử vẻ vang, rất đỗi tự hào để cùng đoàn kết thực hiện khát vọng vươn cao, vươn xa, sớm thực hiện hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 và tỉnh phát triển 2045.

  294 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức thực hiện hiệu quả sinh hoạt chuyên đề năm 2021

  Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ngay từ đầu năm chi bộ đã ban hành kế hoạch số 11-KH/CB ngày 14/01/2021 sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và định kỳ hằng quý tổ chức sinh hoạt, nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về năng  lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  212 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021

  Thực hiện kế hoạch số 11-KH/CB ngày 14/01/2021 của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy về  sinh hoạt chuyên đề năm 2021. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2021 với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”.

  291 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2021

  Tháng 10/2021, Chi bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Lãnh đạo tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch yêu cầu. Chủ động trong công tác quán triệt, triển khai các văn bản, quy định mới của Trung ương, tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao; công tác giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới (xã Cam Đường - TP Lào Cai và xã Tòng Sành - huyện Bát Xát) được triển khai thiết thực, hiện quả.

  271 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả công tác 9 tháng năm 2021

  9 tháng năm 2021, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh và sự phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của Cơ quan. 100% các đồng chí lãnh đạo Ban đều tham gia cấp ủy, các đồng chí trong chi ủy đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc và luôn gương mẫu trước cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên trong cơ quan, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và ý thức rèn luyện khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  242 lượt xem
 • Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lào Cai – 30 năm xây dựng và phát triển”

  Thực hiện kế hoạch số 45-KH/ĐUK ngày 22/6/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991- 01/10/2021); vừa qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy  tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Lào Cai - 30 năm xây dựng và phát triển”.

  268 lượt xem
  1 2 3 
 • Phim tư liệu
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 (phần tiếp theo)
 • Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai – Đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cươn
 • Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ý chí, cách làm và hiệu quả: Bài 2 - Những cách làm có hiệu quả rõ rệt
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự (Phần tiếp theo)
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự tháng 12.2018
 • Tuyên truyền Bộ Luật hình sự 2015
 • Tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • tuyên truyền luật tố tụng hình sự 2015 (tiếp theo tháng 1)
 • Tuyên truyền BLTTHS tháng 3 năm 2019
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 47
 • Hôm nay: 397
 • Trong tuần: 3,691
 • Tất cả: 655,036
Đăng nhập