• Lào Cai, kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 5/2022

  Tháng 5/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác Cải cách tư pháp theo Kế hoạch số 338-KH/TU ngày 28/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;

  119 lượt xem
 • Góp ý dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

    Ngày 06/6/2022, tại tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (khu vực phía Bắc) đối với dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

  122 lượt xem
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, kết quả công tác tháng 5/2022

  119 lượt xem
 • Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  Sáng 13/5/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Dự Phiên họp có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo. Cùng dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Thư ký Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. 

  140 lượt xem
 • Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai

         Thực hiện Quyết định số 18-QĐ/BCĐ ngày 27/4/2022, Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 27/4/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

  159 lượt xem
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, kết quả hoạt động tháng 4/2022

  Tháng 4/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I/2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo, một số nhiệm vụ nổi bật:

  180 lượt xem
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Cải cách tư pháp quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2022

  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, một số đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

  384 lượt xem
 • Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền của chánh án tòa án trong quản lý hành chính và hoạt động tố tụng

   Cải cách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và của hệ thống Tòa án nói riêng là một yêu cầu cấp thiết, là nội dung cơ bản của Chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đã được Đảng ta xác định rõ trong các nghị quyết như: Nghị quyết số 08/Nq-TW, ngày 02/01/2002 “Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, Nghị quyết số 49-Nq/TW, ngày 02/6/2005 “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị và được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân”.     

  323 lượt xem
 • Trợ giúp pháp lý góp phần phòng, chống tội phạm

  LCĐT - Trong các vụ án, việc tham gia của Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp việc điều tra và giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội...

  281 lượt xem
 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai: Ban hành Chương trình công tác Cải cách tư pháp năm 2022

  Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TU ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2022, theo đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các cơ quan tư pháp cùng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2022, cụ thể:

  549 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 8 
 • Phim tư liệu
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 (phần tiếp theo)
 • Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai – Đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cươn
 • Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ý chí, cách làm và hiệu quả: Bài 2 - Những cách làm có hiệu quả rõ rệt
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự (Phần tiếp theo)
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự tháng 12.2018
 • Tuyên truyền Bộ Luật hình sự 2015
 • Tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • tuyên truyền luật tố tụng hình sự 2015 (tiếp theo tháng 1)
 • Tuyên truyền BLTTHS tháng 3 năm 2019
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 287
 • Trong tuần: 3,581
 • Tất cả: 654,926
Đăng nhập