Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Lượt xem: 600
  Sáng 9/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
    
 
    Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân.
 
Quang cảnh Hội thảo điểm cầu Hà Nội
Quang cảnh Hội thảo điểm cầu Hà Nội
    Theo báo cáo đề dẫn, Hội thảo là dịp nhìn lại việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; sự phối hợp giữa các lực lượng trên mặt trận tư tưởng lý luận mà nòng cốt là Ban Tuyên giáo, các trường chính trị, lực lượng vũ trang các địa phương.
 
    Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 có sự thống nhất, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới địa phương, giữa các ban, ngành cùng địa phương với nhau. Cấp ủy, người đứng đầu nhiều cơ quan đơn vị nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó mang lại hiệu quả rất tích cực. 
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, gắn với tính đặc thù của từng khu vực, từng địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau.
 
    Các đại biểu tham dự cũng đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số lực lượng nòng cốt của các tỉnh, thành phố. Qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt những kết quả nhất.
 
    Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm các Ban Tuyên giáo, các trường chính trị cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, nhà trường có liên quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các địa phương, học viện, nhà trường; xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các địa phương, học viện, nhà trường trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xuân Bắc (Theo https://noichinh.vn/)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 339
  • Trong tuần: 3,633
  • Tất cả: 654,978
Đăng nhập