Tỉnh ủy Lào Cai ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 449
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế số 01-QC/TU ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 60-QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Đề án số 17-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyên vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 07-QC/TU ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tham luận mô hình công tác tuyên vận kết hợp PBGDPL của tỉnh Lào Cai tại hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020

của Thủ tướng Chính phủ và tại các bộ, ngành, địa phương” được các đại biểu hết sức quan tâm. Ảnh (https://baophapluat.vn/)

 

Theo đó, Quy chế gồm 3 chương, 12 điều, quy định cu thể: Chương I- Quy định chung gồm 4 điều quy định về phạm vi điều chỉnh; mục đích công tác phối hợp, nguyên tắc và phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể trong quy chế. Chương II – Nội dung phối hợp gồm 5 điều quy định cụ thể về các nội dung cần phối hợp như: Phối hợp trong việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; phối hợp trong triển khai, quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên vận; phối hợp trong theo dõi, giám sát tổ chức bộ máy ban tuyên vận cấp xã và tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố; phối hợp trong việc cử cán bộ tham gia công tác; phối hợp trong tuyên truyền, cung cấp thông tin công tác tuyên vận trên cổng thông tin điện tử. Chương III – Tổ chức thực hiện gồm 3 điều quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan liên quan trong việc thực hiện Quy chế, kinh phí thực hiện và hiệu lực thi hành. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 12-QĐ/BCĐ.CTTT ngày 13/01/2016 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn” và “Tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố”.

Dưới đây là toàn văn Quy chế số 07-QC/TU ngày 13/4/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 1,614
  • Tất cả: 396,186
Đăng nhập