làm việc, đôn đốc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU
Số ký hiệu văn bản 13-KH/BNCTU
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung làm việc, đôn đốc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_13_20210415025005558550.pdf