Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 07:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 22/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW về xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu

- Việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 49-NQ/TW). Từ đó đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp trong thời gian tới.

- Nội dung tổng kết phải bám sát mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW; cần đánh giá khách quan toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh trong 15 năm qua.

-  Đảm bảo sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan; công tác tổng kết phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch đảm bảo thiết thực tiết kiệm, hiệu quả.

- Tổng kết đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW; Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng  đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; các huyện ủy, thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp hiệu quả.

- Mốc thời gian tổng kết, lấy số liệu báo cáo từ  30/6/2005 đến hết 30/6/2019.

 Nội dung tổng kết

    Nội dung tổng kết gồm: (1) Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó tập trung đánh giá việc phổ biến, quán triệt, xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được nêu trong nghị quyết. (2) Kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW trong đó tập trung các nội dung trọng tâm. (3) Kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW. (4) Nhận xét, đánh giá khách quan, đúng tình hình về nền tư pháp ở nước ta hiện nay và kết quả công tác cải cách tư pháp sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. (5) Những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới. (6) Kiến nghị những vấn đề đổi mới, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp giai đoạn 2021-2026 và đến năm 2030.    

    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch, đồng thời tổng hợp xây dựng Báo cáo của Tỉnh ủy báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW (Khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kế hoạch.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thêu (BNC)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.569
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.569