Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tòa án nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện tốt công tac cải cách tư pháp

Thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tố các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong từng giai đoạn cụ thể theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy lào Cai về việc đầy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 và Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đối với các Tòa án nhân dân.

 

Thực hiện công tác cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ; từ năm 2016 đến nay, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã quán triệt tới các Tòa án nhân dân cấp huyện việc thực hiện và cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách tư pháp được xác định trong Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy lào Cai về việc đầy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp và các văn bản liên quan nhằm tiếp tục thống nhất nhận thức, xác định trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và Đảng viên trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai góp phần đổi mới xây dựng hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xét xử các loại án đảm bảo nhanh chóng, đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng cũng như các đề án, theo Chương trình, Kế hoạch của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề ra đối với các Tòa án nhân dân.

Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai,  kịp thời triển khai có hiệu quả các quy định mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước…; Tổ chức tổng kết thực tiến xét xử theo quý thông qua các kỳ giao ban trực tuyến, nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai. Rà soát, triển khai áp dụng án lệ. Hàng năm tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai, đảm bảo mỗi Thẩm phán làm chủ tọa xét xử một phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua đó giúp các thẩm phán, thư ký và công chức Tòa án nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự học hỏi, nâng cao về kỹ năng, trình độ nghiệp vụ trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nêu trong Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 6  gắn với đổi mới thủ tục hành chính tư pháp. Rà soát, xắp xếp lại bộ máy, triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai, đảm bảo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai được thực hiện đúng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh hiện nay đã đảm bảo đúng quy định pháp luật, có 05 Tòa chuyên trách (hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) và 03 phòng giúp việc (kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng; Văn phòng), thành lập Bộ phận Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng đã được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả từ ngày 01/7/2016 đến nay. Tòa án nhân dân cấp huyện đã được thành lập Văn phòng ở 09/09 Tòa án nhân dân cấp huyện. Toàn bộ hoạt động trước, sau khi phiên tòa như: tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, thụ lý án, xây dựng lịch xét xử…  đều do Văn phòng thực hiện; Công khai lịch xét xử, thông báo thụ lý vụ án, Bản án, Quyết định giải quyết các vụ, việc đều được Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đăng tải trên Trang công bố bản án, quyết định của Tòa án nhân dân Tối cao đúng quy định.

Chỉ đạo tăng cường  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ. Các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Công tác bồi dưỡng, đào tạo được quan tâm thường xuyên, liên tục. Duy trì công tác giao ban trực tuyến hàng quý với Tòa án nhân dân cấp huyện để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, đánh giá nhận xét các sai sót cụ thể trong từng vụ án đối với từng Thẩm phán, Thư ký để rút kinh nghiệm, đồng thời giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật trong việc giải quyết án. Hàng tháng duy trì Tập huấn nghiệp vụ trực tuyến do Tòa án nhân dân Tối cao chủ trì. Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai cũng được tăng cường theo tinh thần cải cách tư pháp

Kết quả thực hiện công tác xét xử, giải quyết các loại án: Công tác giải quyết án hình sự (Án sơ thẩm thụ lý 1.338 vụ 2.111 bị cáo đã giải quyết 1.277 vụ 2.011 bị cáo; Án phúc thẩm thụ lý 126 vụ 206 bị cáo, đã giải quyết 123 vụ 203 bị cáo); các vụ, việc dân sự (Án sơ thẩm thụ lý 1.085 vụ, việc đã giải quyết 939 vụ, việc; Án phúc thẩm thụ lý 76 vụ, đã giải quyết 73 vụ); các vụ, việc Hôn nhân và gia đình (án sơ thẩm thụ lý 4.453 vụ, việc; đã giải quyết 4.284 vụ, việc; Án phúc thẩm thụ lý 35 vụ, đã giải quyết 33 vụ); các vụ, việc Kinh doanh, thương mại (sơ thẩm thụ lý 65 vụ, đã giải quyết 61 vụ, việc; án phúc thẩm thụ lý 10 vụ, đã giải quyết 07 vụ); các vụ, việc Lao động (Án sơ thẩm thụ lý 21 vụ, việc do cấp huyện thụ lý, đã giải quyết 18 vụ, việc; Án phúc thẩm thụ lý 05 vụ, đã giải quyết 04 vụ); các vụ án Hành chính (Án sơ thẩm thụ lý 198 vụ; Án phúc thẩm thụ lý 06 vụ, đã giải quyết 05 vụ).

Công tác thi hành án hình sự: Đã thụ lý 1.847 hồ sơ đối với người bị kết án (01 người bị kết án chết trước khi ra quyết định thi hành án; ủy thác 104 người bị kết án; phải ra quyết định thi hành án đối với 1.742 người bị kết án. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát và chính quyền địa phương quản lý, theo dõi số người bị phạt tù còn ngoài xã hội.

 

                                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Thêu (BNC)

                                                                                                                                                                 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.548
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.548