Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 04:26
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018

9 tháng đầu năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành các văn bản đánh giá sơ kết, tổng kết và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn, tham mưu ban hành các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính và PCTN: Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay; Báo cáo sơ kết 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc tranh chấp, các khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn tồn trên địa bàn tỉnh; văn bản triển khai các nội dung tại báo cáo số 210 -BC/BNCTW ngày 10/8/2018 của Ban Nội chính Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, của Bộ Chính trị; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai, kiểm soát việc kê tài sản” năm 2017; các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính và PCTN; văn bản triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Thông báo kết luận triển khai các nội dung chỉ đạo trong báo cáo 176-BC/BCĐTW ngày 27/7/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng...Tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Kế hoạch tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2018; tham mưu thực hiện tốt Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”: Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 18 giữa nhiệm kỳ; xây dựng Quy định mua tin phục vụ công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng, Đài truyền hình tỉnh triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng truyền hình về thông tin một số vụ việc, vụ án trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác PCTN, lãng phí tại một số địa phương; duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Ban.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc kiểm tra việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm đối với Huyện ủy Bảo Thắng;

Tổ chức 01 khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động tại một số đảng bộ, cơ quan trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; tổ chức thực hiện xong 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Thực hiện rà soát đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực về các vụ việc, vụ án và đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 34 đơn theo quy định.

Xây dựng phương án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo tinh thần nghị quyết 26-NQ/TW của Trung ương; xây dựng dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, biên chế, vị trí việc làm và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Ban; Đề án vị trí việc làm của Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TU của Ban Bí thư Trung ương về quy định chức năng, nhiệm vụ vị trí việc làm và mối quan hệ công tác của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

                                                                                

 

                                                                                                                                                                             Nguyễn Thêu

                                                                                                                                                                      BNC Tỉnh ủy Lào Cai

 


Tác giả: Nguyễn Thêu
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 77
Tháng 11 : 911
Tháng trước : 1.326
Năm 2019 : 145.392