Thứ 6, ngày 21 tháng 02 năm 2020 | 06:34
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

    Thực hiện Chương trình làm việc số 106-CTr/TW ngày 22-12-2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và Quyết định số 181-QĐ/TW ngày 04-3-2019 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; ngày 11-3-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, ban hành Quyết định thành lập Tổ Biên tập Đề án.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án; Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án; Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án; Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án; Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án và các thành viên Tổ Biên tập Đề án.

 

    Với mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX); làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020, Đề án tổng kết cần kế thừa kết quả sơ kết 03 năm, 05 năm và tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; tiến hành nghiên túc, khẩn trương, theo đúng kế hoạch; đảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong qua trình tổng kết.

 

    Nội dung gồm: Tổng kết toàn diện quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp từ năm 2005 đến nay, trọng tâm là việc triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và các kết luận của Bộ Chính trị về việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; đánh giá, xác định rõ ưu điểm, kết quả, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp giai đoạn sau năm 2020; mốc thời gian tổng kết và số liệu báo cáo từ tháng 6-2005 đến hết tháng 6-2019.

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW phát biểu tại Hội nghị

  

  Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Ban Chỉ đạo: 1) Xây dựng đề cương hướng dẫn tổng kết đối với các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan (dự kiến trong tháng 3-2019). 2) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn của Ban Chỉ đạo khảo sát thực tiễn tại một số cấp ủy, tổ chức đảng liên quan (dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2019). 3) Xây dựng đề cương Báo cáo Đề án tổng kết; tổng hợp dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW; tờ trình Bộ Chính trị về Đề án tổng kết; văn bản kết luận của Bộ Chính trị về Đề án tổng kết (dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2019). 4) Tổ chức lấy ý kiến một số cấp ủy, tổ chức đảng; hội thảo, tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo Đề án (dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2019). 5) Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị (hoàn thành tháng 11-2019). 6) Hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị (dự kiến trong quý IV năm 2019).

 

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án ghi nhận công tác chuẩn bị tài liệu của Tổ Biên tập. Đồng chí yêu cầu: (1) Nghiên cứu, bổ sung trong phần mục đích tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW nội dung góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực cải cách tư pháp; (2) Nghiên cứu tiến độ thực hiện Đề án để trình Bộ Chính trị, phù hợp với tiến độ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; (3) Các chuyên đề tổng kết cần bao quát đầy đủ các nội dung của Nghị quyết, bổ sung thêm nội dung về hợp tác quốc tế trong cải cách tư pháp; Ban Chỉ đạo Đề án xin ý kiến Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; tổ chức tọa đàm tại các cụm. 

 

    Đồng chí lưu ý, Tổ Biên tập, giúp việc của Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng và ban hành đề cương chung, sau đó từng tổ chức được giao nhiệm vụ sẽ cụ thể hóa, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm, thẩm quyền, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức tổng kết theo địa phương và ngành; Tổ Biên tập hoàn thiện tài liệu, tiếp thu ý kiến, gửi xin ý kiến Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương, đảm bảo đúng tiến độ như kế hoạch đề ra.

                                                                                                                                                                                          Theo noichinh.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 96
Tháng 02 : 3.584
Tháng trước : 3.739
Năm 2020 : 7.323