Thứ 7, ngày 25 tháng 01 năm 2020 | 06:50
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lào Cai: tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về Nội chính và PCTN năm 2019, ngày 12/9/2019 Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đ/c Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hơn 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ tham mưu về công tác nội chính.

Đ/c Nguyễn Văn Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 phát biểu khai mạc HN (Ảnh: Baolaocai.vn);

 

 Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, khai mạc hội nghị đã đánh giá khái quát tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của Lào Cai. Công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp của luôn được tăng cường; các vụ việc phức tạp được tập trung giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo chuyển biến về nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác nội chính, PCTN; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu; xác định công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng yếu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, là trách nhiệm của người đứng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan nội chính chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và có giải pháp hạn chế những vụ việc, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân lôi kéo đông người tham gia; không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động, gây rối, làm mất ổn định chính trị; từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp; thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Các ngành trong khối Nội chính tăng cường công tác phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng, kéo dài, các vụ việc phát sinh…duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Đ/c Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại HN (Ảnh:BNCTW)

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được về công tác nội chính và PCTN, Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm, cụ thể:  (1) Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc Chỉ thị 46-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự; Kết luận 32-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh trên biển, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp…; (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về nêu gương, giám sát, kiểm soát quyền lực; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 6-2018), các Phiên họp 15, 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…; (3) Bám sát Quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chỉ đạo cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; (4) Chú trọng công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đó là, phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”; (5) Nâng cao hiệu quả về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; thực hiện hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiến tới phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của tỉnh vào năm 2020...

Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ địa phương - BNCTW  truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về nội chính và công tác nội chính; tổng quan công tác tham nhũng và PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của cấp ủy trực thuộc; triển khai một số văn bản mới của Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; đồng thời, tại Hội nghị đã phổ biến quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 19-11-2018 của Bộ Chính trị. Đây là những chuyên đề hết sức cơ bản nhằm cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, địa phương. Hội nghị đã được Ban Nội chính Trung ương, quan tâm cử các đồng chí báo cáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt.

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư TTTU phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt để thống nhất, tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra./.

Toàn cảnh hội nghị

 

 

 

 

 

                                


Tác giả: Ngọc Thúy (BNC)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 13
Tháng 01 : 3.349
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.349