Thứ 7, ngày 25 tháng 01 năm 2020 | 07:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, kết quả công tác tháng 11/2019

Trong tháng, Ban cán sự Đảng TAND tỉnh đã chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch giải quyết, xét xử các vụ án đã thụ lý đúng thời gian luật định.

 

Các vụ án hình sự đều được giải quyết, xét xử nghiêm minh, hình phạt mà Tòa án tuyên đối với các bị cáo phù hợp với tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo, không để xảy ra trường hợp nào bị xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Trong quá trình giải quyết án hành chính và các vụ, việc dân sự Tòa án đã tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương để giải quyết vụ, việc. Vì vậy, việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự hầu hết đều đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự, góp phần làm giảm các tranh chấp, mâu thuẫn mới phát sinh, hạn chế được những khiếu nại sau khi kết thúc vụ án.

Công tác hòa giải trong án dân sự, hòa giải thành 167 vụ trên tổng số 260 vụ, việc đã giải quyết đạt 64,2%. Công tác đối thoại trong án hành chính, đối thoại 04 vụ trên tổng số 13 vụ án sơ thẩm đã giải quyết. Làm tốt công tác xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án hình sự được quan tâm, theo dõi chặt chẽ, các Bản án sau khi có hiệu lực đều được ra Quyết định, thi hành án đầy đủ, kịp thời, đúng thủ tục luật định.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác Hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới, cả hai cấp Tòa án đều tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tư pháp, bộ phận hành chính tư pháp đáp ứng ngày càng tốt hơn, cụ thể:

Tổng số án Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 732 vụ, việc các loại (trong đó: cũ chuyển sang 448 vụ, việc; mới thụ lý 284 vụ, việc), đã giải quyết 396 vụ, việc. Còn 336 vụ, việc đang nghiên cứu giải quyết, không có vụ, việc nào tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật.

- Công tác giải quyết án hình sự: sơ thẩm: 113 vụ 239 bị cáo (cũ chuyển sang 50 vụ 103 bị cáo, mới thụ lý 63 vụ 136 bị cáo), đã giải quyết 52 vụ 106 bị cáo (trả hồ sơ điều tra bổ sung 04 vụ 12 bị cáo; xét xử 48 vụ 94 bị cáo); Phúc thẩm: 03 vụ 04 bị cáo, đã giải quyết 01 vụ 01 bị cáo.

- Công tác giải quyết các vụ, việc Dân sự (gồm án dân sự, án Hôn nhân và gia đình, án kinh doanh thương mại, án lao động): Án sơ thẩm: 477 vụ, việc đã giải quyết 260 vụ, việc; Án phúc thẩm: 11 vụ, đã giải quyết 05 vụ.

- Công tác giải quyết các vụ án Hành chính: Án sơ thẩm: 42 vụ, đã giải quyết 13 vụ; Án phúc thẩm 01 vụ.

- Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: Thụ lý 85 việc, đã giải quyết 65 việc

- Công tác thi hành án hình sự: Ra quyết định thi hành án đối với 52 người bị kết án

- Việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy: Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Thông báo số 3372-TB/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy về việc tăng cường xử lý các vụ án vi phạm quy định về an toàn giao thông; Kết luận số 822-KL/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai, về báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết án đối với vụ án dân sự phúc thẩm.

Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt). Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; thực hiện kê khai tài sản; công khai trình tự, thủ tục giải quyết án, lịch xét xử, bản án….; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đặc biệt là các vụ án liên quan đến tham nhũng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 12 quy chế đã ký kết giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo tinh thần của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị. Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai  đã lên lịch tiếp công dân, phân công lãnh đạo tiếp công dân vào tuần cuối cùng của tháng; tạo điều kiện cho công dân đến Toà án làm việc thực hiện theo đúng Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ án thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng luật định. Chấp hành nghiêm Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


Tác giả: Nguyễn Thêu (BNC)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 13
Tháng 01 : 3.349
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.349