Thứ 6, ngày 20 tháng 09 năm 2019 | 08:03
Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch - giải pháp phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch - giải pháp phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, nhận thức rõ điều đó, trong suốt quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng công tác cán bộ với một trong những nhiệm vụ trọng tâm ...
Tỉnh ủy Lào Cai ban hành chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  trong giải quyết công việc” (tham nhũng vặt)

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp  trong giải quyết công việc” (tham nhũng vặt)

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách ...
Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị “về việc rà soát, chấn chỉnh,  xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị  có chức năng phòng, chống tham nhũng”

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị “về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng”

 Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU “về việc rà soát, chấn chỉnhxử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng”
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 124
Tháng 09 : 1.449
Tháng trước : 8.118
Năm 2019 : 142.642