Thứ 6, ngày 21 tháng 02 năm 2020 | 06:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm báo tuần từ ngày 12-8 đến ngày 17-8 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

 

    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

 

    Báo Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Thanh Niên (12-8) đồng loạt phản ánh các nội dung Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét năm dự án luật và một dự thảo Nghị quyết. Cụ thể là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện và Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát các nội dung gồm tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” để đoàn giám sát tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 tới; cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đối với đề án biên chế Kiểm toán Nhà nước do còn một số nội dung cần tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung thêm nên chưa đưa ra phiên họp lần này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (12-8) cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng”. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động trên cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019). Buổi tọa đàm là dịp để nhìn nhận lại quá trình 50 năm kế thừa, phát huy, vận dụng tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng; đồng thời là dịp để thấy rõ hơn giá trị lịch sử, tầm vóc thời gian, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của bản Di chúc; từ đó khẳng định giá trị to lớn, tính bền vững của bản Di chúc trong bối cảnh mới. Các đại biểu đã cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến đóng góp, để từ đó có những định hướng, những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

    Báo Nhân Dân, Công lý, Sài Gòn giải phóng, TTXVN (13-8) đưa tin, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Theo báo cáo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, công tác cải cách tư pháp ở thành phố thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Các ngành, các cấp đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo luật hình sự, dân sự, tố tụng… bằng nhiều hình thức và thực hiện tốt công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp trong hoạt động tư pháp. Cùng với đó, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng được nâng cao và thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; tổ chức phiên tòa điểm ở tất cả các loại án; nguyên tắc tranh tụng được chú trọng, bảo đảm đúng quy định và từng bước được nâng cao; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán đã giảm; xét xử án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội… Bên cạnh đó, tổ chức luật sư ngày càng phát triển, chất lượng hoạt động và vai trò của luật sư ngày càng được nâng lên. Việc cấp phép cho các tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện đúng quy định pháp luật, số lượng các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng tăng và bảo đảm an toàn pháp lý trong các giao dịch. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước của thành phố đã mở rộng mạng lưới tư vấn pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động đến vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận pháp luật và các đối tượng chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí...

 

    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, TTXVN (15-8) cho biết, Ðoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ nhằm nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39. Tại buổi làm việc, các thành viên Ðoàn khảo sát đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, nhất là bài học kinh nghiệm của Bộ Nội vụ trong hợp tác quốc tế là "cần phải có một chiến lược quan hệ đối tác phù hợp". Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Nội vụ, thể hiện sự nghiêm túc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị; chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm tranh thủ kinh nghiệm quốc tế và áp dụng có chọn lọc vào Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nhận thức rõ nguy cơ, thách thức để có biện pháp phù hợp; cần xây dựng và thực hiện các cơ chế, giải pháp trong các lĩnh vực hợp tác ngay từ khi đề xuất nhiệm vụ; chú ý sàng lọc, lựa chọn nhiệm vụ và đối tác chiến lược để hợp tác có hiệu quả, phù hợp phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ cần tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với bảo vệ Ðảng, Nhà nước, có biện pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Xây Dựng, Giao Thông, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (17-8) Đồng loạt phản ánh các nội dung cuộc họp Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Kết luận của Ban bí thư nêu rõ từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Nhờ đó, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đã có chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn; ngăn chặn, khắc phục được nhiều sơ hở, yếu kém, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, kết luận của Ban Bí thư cũng cho thấy, mỗi khi đến thời điểm chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ các cấp, công tác cán bộ lại xuất hiện biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", "cục bộ", "thân quen", "lợi ích nhóm", mất dân chủ, thiếu gương mẫu, "nể nang, dễ dãi", "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau" trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và thực hiện chính sách đối với cán bộ... Bên cạnh đó, có nơi cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, nhất là người đứng đầu cấp ủy còn đủ điều kiện tái cử có hiện tượng giữ mình, né tránh, ngại va chạm, không chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; thiếu tích cực triển khai các mặt công tác, nhất là những việc khó, nhạy cảm, phức tạp vì sợ "mất phiếu", ảnh hưởng đến bản thân, gây ra sự trì trệ trong xử lý, giải quyết công việc chung. Cá biệt có nơi người đứng đầu đến tuổi nghỉ hưu nhưng không chủ động chuẩn bị người thay thế; có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chấp hành sự phân công và điều động của cấp có thẩm quyền... Những hạn chế, yếu kém trên đã gây khó khăn, làm mất nhiều công sức, của cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng, trong công tác cán bộ, tạo dư luận không tốt. Với những nhận định này, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Cụ thể là: Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành; kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, "cục bộ", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau"; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, "dĩ hoà vi quý"... và những biểu hiện khác được nêu trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

 

    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Tiền Phong, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (17-8) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân là lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (giai đoạn tháng 8-2009 đến tháng 2-2015) và ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc SAGRI (giai đoạn từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2018) vì liên quan đến sai phạm tại SAGRI. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 đảng viên, đó là bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, Phó Tổng Giám đốc SAGRI, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2014); ông Tống Ngọc Dương, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên (giai đoạn từ tháng 10-2010 đến tháng 5-2015); bà Lê Thị Phượng, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn tháng 11-2014 đến tháng 01-2017); bà Nguyễn Thị Thanh An, Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính kế toán, Kiểm soát viên chuyên trách (giai đoạn từ tháng 6-2016 đến nay). Đối với 5 đảng viên có vi phạm nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông báo phê bình nghiêm khắc. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục yêu cầu tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong ban lãnh đạo Tổng Công ty vi phạm nghiêm trọng.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

    Báo Pháp luật Việt Nam, Dân trí (12-8) cho biết, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đưa 08 bị cáo ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm Tô Thanh Huyền, nguyên Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp; Nguyễn Thị Thanh Hải, nguyên Trưởng Khoa Sơ sinh; Nguyễn Thanh Hường, nguyên Phó trưởng Khoa Sơ sinh cùng 05 điều dưỡng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, các bị cáo đã bàn bạc, thống nhất với nhau trong việc lập, nâng khống số ngày điều trị của các hồ sơ bệnh án, nhằm mục đích lấy thuốc và vật tư y tế mang đi bán để chi tiêu cho mục đích cá nhân. Hậu quả làm thiệt hại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình hơn 273 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn lập và nâng khống ngày điều trị của 73 hồ sơ bệnh án có giá trị gần 280 triệu đồng nhưng chưa được Bảo hiểm xã hội tỉnh tỉnh Hòa Bình quyết toán.

 

    Báo Bảo vệ pháp luật, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí (13-8) theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã ra cáo trạng truy tố 04 bị can nguyên cán bộ Công ty xuất nhập khẩu Ngành in, gồm Phương Đình Chiến, nguyên Giám đốc; Nguyễn Văn Quân, nguyên Kế toán Trưởng; Phan Thị Ngọc Diệp, nguyên thủ quỹ và Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Kế toán Chi nhánh Công ty XNK ngành in về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, các bị can đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ khống không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán dẫn đến hậu quả Công ty xuất nhập khẩu Ngành in bị thiệt hại số tiền gần 68,5 tỷ đồng.

 

    Báo Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Hải quan, VnExpress (13-8) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Ánh Hào, cư trú tại quận Nam Từ Liêm; Lê Văn Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý đường bộ I, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và Phạm Văn Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Tuấn Vinh cùng về tội “Đưa hối lộ”. Ba người bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”, gồm: Lê Bá Dũng, cựu cán bộ Đội Thanh tra Giao thông quận Hoàng Mai; Nguyễn Quốc Cương, cựu cán bộ Thanh tra Giao thông quận Hai Bà Trưng và Trần Sỹ Cương, cựu cán bộ Đội Thanh tra Cơ động - Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị can đã đưa và nhận hối lộ tổng số tiền là gần 900 triệu đồng để bảo kê cho các xe ô tô không bị xử phạt khi xe tải chạy vào phố cấm, giờ cấm.

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Nhà báo và Công luận, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền Phong, Văn Hóa, Tài Nguyên và Môi Trường, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-8) đồng loạt đưa tin Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ hai), năm 2018 – 2019, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Ban Tổ chức Giải báo chí cũng trao bốn giải A tặng, 09 giải B, 10 giải C, 12 giải Khuyến khích tặng các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Phát biểu ý kiến tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải báo chí rất có ý nghĩa này. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả vinh dự được tôn vinh trong lễ trao giải. Thủ tướng nhấn mạnh, các tác phẩm tham gia Giải báo chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, phản ánh sinh động, phong phú thực tiễn đổi mới của đất nước, các cuộc đấu tranh quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều tác phẩm thể hiện công phu, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng cao trong xã hội.

 

    Báo Bảo vệ pháp luật, Công lý (16-8) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang truy tố bị can Nguyễn Võ Nhật Vy, cựu nhân viên bưu điện văn hóa xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ về tội “Tham ô tài sản”. Theo cáo trạng, Nguyễn Võ Nhật Vy được phân công phụ trách nhận bưu kiện, bưu phẩm và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua hệ thống Ngân hàng Bưu điện. Trong quá trình chuyển tiền cho khách hàng Vy phát hiện việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân rồi sử dụng thẻ ATM rút ra được thực hiện dễ dàng nên Vy nảy xin ý định chiếm đoạt tiền bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của cá nhân, bạn bè, người thân hoặc nhờ bạn bè mượn số tài khoản của người khác để Vy chuyển tiền vào rồi dùng thẻ ATM rút ra để chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 1,98 tỷ đồng. 

 

    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-8) đưa tin, Đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thông tấn xã Việt Nam để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung thông tin về kinh nghiệm, bài học của các nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng...  Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng với yêu cầu ngày càng cao, quyết liệt; đồng thời đấu tranh, phòng ngừa ngay từ nội bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đòi hỏi bản lĩnh, sự quyết tâm, tiến hành bài bản, khoa học, chặt chẽ, có sức thuyết phục gắn liền với việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong giai đoạn mới, Thông tấn xã Việt Nam cần tiếp tục duy trì và tập trung vào một số lĩnh vực mới, lĩnh vực còn khó khăn, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng từ cấp cơ sở... 

 

    TIN QUỐC TẾ

 

    Thông tấn xã Việt Nam (15-8) đưa tin, Tổng chưởng lý Israel thông báo về việc truy tố ông Haim Katz, Bộ trưởng Phúc lợi và Dịch vụ Xã hội liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Bộ Tư pháp thông báo ông Katz, bị buộc tội lừa gạt và vi phạm lòng tin vì cáo buộc đưa ra các điều luật có lợi cho một doanh nhân để người này sử dụng các khoản đầu tư của mình dựa trên những thông tin nội bộ. Quyết định của Tổng chưởng lý được đưa ra sau một cuộc điều tra lâu dài về các thỏa thuận giữa ông Katz với doanh nhân Mordechai Ben-Ari. Ông Katz là thành viên thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng từ năm 2015.

 

    Báo Thanh tra (16-8) cho biết, Cơ quan Chống tham nhũng của Tổng thống Philippines (PACC) vừa tiết lộ, họ đang tiến hành kiểm tra lối sống của ít nhất 200 quan chức Chính phủ do bị cáo buộc tham nhũng. Các quan chức bị điều tra thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Cục Công trình Công cộng và Đường cao tốc, Cục Thuế vụ và Cục Hải quan. Riêng Bộ Giao thông Vận tải, toàn bộ cơ quan này đã đề nghị được điều tra một cách tự nguyện", công tác kiểm tra và sẽ kết thúc trong năm 2019. PACC cho biết, việc kiểm tra lối sống của các quan chức Chính phủ sẽ không có ngoại lệ, ngay cả những người là bạn của Tổng thống Rodrigo Duterte.

 

    Thông tin đáng chú ý trong tuần:

 

    - Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

 

    - Cuộc họp Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lầ thứ XIII của Đảng.

 

    - Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ hai), năm 2018-2019.

 

    - Truy tố nguyên Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Ngành in.

 

    - Nhóm cán bộ giao thông ở Hà Nội bị truy tố vì nhận hối lộ để bảo kê xe vi phạm.


Nguồn: http://noichinh.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 96
Tháng 02 : 3.584
Tháng trước : 3.739
Năm 2020 : 7.323