Thứ 7, ngày 25 tháng 01 năm 2020 | 06:39
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả, góp phần vào việc ổn định an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương vẫn có chiều hướng gia tăng. Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay, cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm sau:

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp. Thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đối với các vụ việc có nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết thì Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các cấp phải chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan để trao đổi, thống nhất phương án giải quyết, đồng thời báo cáo thủ trưởng cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, không để xảy ra phức tạp và không để công dân khiếu kiện vượt cấp. Quá trình xem xét, giải quyết KNTC cần quán triệt và chấp hành nghiêm tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị đó là “xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý và thực tế của vụ việc để có biện pháp giải quyết dứt điểm”.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp, chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo thấp; không chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên... để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bố trí cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật để thực hiện nhiệm vụ. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác giải quyết KN,TC ở các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu trong thời kỳ hiện nay. Động viên, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị và cá nhân làm tốt công tác giải quyết KN,TC.

Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Các cấp ủy có Nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ cố tình sai phạm trong tham mưu, giải quyết.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chú trọng việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công dân khi giải quyết khiếu nại. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức đoàn thể vận động, tuyên truyền giáo dục các đoàn viên, hội viên chấp hành đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

                                                                                                                                                               

 


Tác giả: Tiến Dũng - Thanh tra tỉnh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 13
Tháng 01 : 3.349
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.349