Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 04:58
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Bảo Thắng, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính

Thực hiện Chỉ thị số 31 - CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai "về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật"; Quy định số 17 - QĐ/TU, ngày 01/8/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai "về phối hợp trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng" và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 -2020) về việc lãnh, chỉ đạo các Ngành trong khối Nội chính phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Huyện ủy Bảo Thắng đã ban hành quyết định số 546 -QĐ/HU ngày 26/10/2017, của Huyện ủy Bảo Thắng "về ban hành quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính", thay thế cho Quy chế số 1108 - QC/HU, ngày 24/10/2007 của Huyện ủy Bảo Thắng "về sự phối hợp hoạt động của cơ quan khối nội chính", giao Viện kiểm sát huyện Bảo Thắng là cơ quan thường trực khối nội chính, phối hợp cùng văn phòng Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, các cơ quan trong khối nội chính và Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức thực hiện quy chế để hoàn thành tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Ngay sau khi Quy chế được ban hành các cơ quan trong khối nội chính phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến tầng lớp Nhân dân. Thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật của Phòng tư pháp, các phiên tòa xét xử và xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm, qua công tác tiếp công dân của các cơ quan để công dân hiểu, biết nhận thức pháp luật và thực hiện theo đúng quy định.

Chỉ đạo các cơ quan trong khối tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; Đề án số 13 của Huyện ủy về đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bảo Thắng, giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận thu thập tin báo tố giác vi phạm pháp luật và tội phạm Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban hàng tháng với các cơ quan trong khối nội chính và giao Viện kiểm sát Nhân dân huyện phối hợp cùng Văn phòng Huyện ủy tổ chức giao ban liên ngành nội chính vào thứ 4 hàng tuần theo quy định tại điều 11 của quy chế. Qua giao ban các cơ quan trong khối nội chính thông báo về tình hình vi phạm, tội phạm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng ngành và công tác phối hợp giải quyết các công việc của các ngành có liên quan. Viện kiểm sát cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình vi phạm tội phạm và kết quả xử lý để báo cáo Huyện ủy theo quy định. Qua công tác giao ban liên ngành nội chính hàng tuần các ngành đã đưa ra được khó khăn vướng mắc để cùng bàn biện pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình giải quyết các công việc. Nhất là các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thi hành án dân sự, công tác giải quyết án hình sự, giải quyết tin báo khó khăn phức tạp, sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ liên ngành như Công an, Quản lý thị trường, Thuế, Kiểm lâm qua kiểm tra Liên ngành, xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra đối với các cơ quan làm án (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) trong quá trình giải quyết các vụ án có sự phối kết hợp chặt chẽ trong việc khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án và thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 ngành đã ký kết để tham mưu kịp thời cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong giải quyết các vụ việc đảm bảo giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn.      Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 08/8/2018 trên địa bàn huyện đã tiếp nhận tổng số 148 vụ việc về tình hình vi phạm tội phạm, đã xử lý giải quyết 104 vụ việc. Hiện tồn 44 vụ việc, đang giải quyết theo quy định

Huyện ủy chỉ đạo Viện kiểm sát Nhân dân huyện đã tổ chức 25 buổi giao ban liên ngành nội chính tuần tại Viện kiểm sát, các cơ quan trong khối nội chính đã tham gia giao ban theo quy chế; tổ chức được 02 buổi giao ban 15 xã, thị trấn. Nội dung công tác giao ban đã triển khai một số văn bản chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật có liên quan đến công tác nội chính, trách nhiệm của Viện kiểm sát và các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác phối hợp, tiếp nhận quản lý xử lý tin báo tố giác về tội phạm theo quy định của các đạo luật mới về tư pháp vừa được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Đồng thời thông báo đến các xã, thị trấn tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn huyện thời gian qua và công tác đấu tranh xử lý. Các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội xảy ra ở địa phương và kết quả xử lý các vụ việc. Qua giao ban chỉ đạo các xã, thị trấn cần tiếp tục tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn theo đúng quy định để giải quyết kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho chính quyền các xã, thị trấn và đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải quyết những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở.

Ngoài những kết quả đạt được, Huyện ủy cũng đánh những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, đồng thời đưa ra một số giải pháp trong thời gian tiếp theo, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vụ việc xảy ra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh xảy ra đơn thư khiếu kiện bức xúc kéo dài, vượt cấp. Xác định việc thực hiện tốt quy chế phối hợp là nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan trong khối, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì tốt việc tham gia giao ban hàng tuần và định kỳ tại Viện kiểm sát theo đúng thành phần và thời gian quy định; các xã, thị trấn cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, các cơ quan tư pháp của địa phương kịp thời nắm bắt những thông tin về tình hình vi phạm tội phạm xảy ra trên địa bàn, giải quyết các công việc phát sinh ngay từ cơ sở, có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các điểm nóng tụ tập khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp, chỉ đạo lực lượng Công an xã nắm bắt và thực hiện tốt công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật, các xã, thị trấn cần phối hợp tốt và tạo điều kiện để các cơ quan tố tụng thực hiện tốt các nhiệm vụ khi có các vụ việc phát sinh ở địa phương và phối hợp tốt trong công tác xét xử lưu động. Gửi báo cáo hàng tháng đến Huyện ủy, UBND huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện và tham gia giao ban đầy đủ các buổi giao ban theo quy định; các cơ quan trong khối nội chính và chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, động viên Nhân dân tích cưc tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Đề cao ý thức vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng dân cư và các đoàn thể xã hội trong việc cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xử lý tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật ở mỗi cơ quan, mỗi địa phương để đổi mới cách thức, phương pháp tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa phương. Tập trung giải quyết nhanh, chính xác những vụ việc mang tính thời sự gây dự luận bất bình ở địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân; các cơ quan trong khối, Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, phản ánh thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; chủ động tham mưu cho huyện xử lý các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở.

 


Tác giả: Mạnh Hải- Huyện ủy Bảo Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 77
Tháng 11 : 911
Tháng trước : 1.326
Năm 2019 : 145.392