Thứ 5, ngày 17 tháng 10 năm 2019 | 18:33
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lào Cai: Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7 năm 2018

       Tháng 7/2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 46 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 33 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 13 cuộc). Theo kế hoạch 41 cuộc, đột xuất 05 cuộc. Kết thúc 24 cuộc, đã ban hành kết luận 14 cuộc. Tổng vi phạm 13.161 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 13.161 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ và kiến nghị khác 0 đồng, đã thu hồi 239,4 triệu đồng. Số đơn vị được thanh tra là 127 đơn vị. Qua thanh tra đã kết luận và quyết định xử lý được kiểm tra là 11 (trong đó Thanh tra tỉnh ban hành 09 quyết định thu hồi tiền và 05 kết luận thanh tra; 01 kết luận Thanh tra huyện Bảo Yên đôn đốc; 01 kết luận do Thanh tra huyện Bắc Hà đôn đốc). Kết quả kiểm tra đôn đốc: Thanh tra tỉnh đã thực hiện đôn đốc thu hồi số tiền 25.934.572.378 đồng (trong đó đôn đốc thu hồi của năm 2017 tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung là 25.891.594.063 đồng; thu hồi của năm 2018 là 42.978.315 đồng).

Công bố quyết đinh thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Phú Hưng

 

       Về thanh tra trên một số lĩnh vực: Quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng số cuộc đã triển khai thực hiện trong kỳ báo cáo là 02 cuộc theo kế hoạch với 02 đơn vị được thanh tra; Quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: Tổng số cuộc đã triển khai thực hiện trong kỳ báo cáo là 03 cuộc theo kế hoạch (kỳ trước chuyển sang 02 cuộc; triển khai trong kỳ báo cáo 01 cuộc) với 03 đơn vị được thanh tra; Quản lý, sử dụng đất: Tổng số cuộc đang thực hiện từ kỳ trước chuyển sang là 02 cuộc với 03 đơn vị được thanh tra, trong đó theo kế hoạch 01 cuộc, đột xuất 01 cuộc.

      Về  thanh tra chuyên ngành: Tiến hành 27 cuộc, giảm 24 cuộc so với tháng trước (số cuộc thành lập đoàn: 20 đoàn; số cuộc thanh tra độc lập: 07 cuộc); Số cá nhân được kiểm tra 86; số tổ chức được thanh tra 37, kiểm tra 67. Những lĩnh vực thanh tra chủ yếu về: kiểm tra chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng ATGT đường bộ, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra: Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 87 (cá nhân 59; tổ chức 28). Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 71 quyết định; tổng số tiền vi phạm: 485 triệu đồng; số tiền xử lý tái ản vi phạm: 92 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm: 278,5 triệu đồng; số tiền đã thu hồi: 328 triệu đồng.

      Về công tác giám sát, thẩm định, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra: Công tác giám sát: Giám sát 08 cuộc thanh tra; công tác thẩm định: Thẩm định 03 dự thảo kết luận thanh tra; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau thanh tra: Tổng số tiền Thanh tra tỉnh phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi trong tháng là 42.461.539.670 đồng; tổng số tiền Thanh tra huyện Bảo Yên và Thanh tra huyện Bắc Hà phải tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi trong tháng là 35.500.000 triệu đồng. Kết quả: Thanh tra tỉnh đã đôn đốc thực hiện thu hồi số tiền 25.934.572.378 đồng.

      Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020”… những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đã được giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật.

     Trong tháng các cấp, các ngành đã tiếp 255 lượt/311 người đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tăng 15 lượt so với tháng trước, (trong đó số đoàn đông người 10 đoàn với 74 người, giảm 01 đoàn so với tháng trước). Nội dung tiếp công dân: Tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư.

       Về công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tổng số đơn tiếp nhận là 389 đơn (số đơn tiếp nhận trong kỳ 304 đơn, đơn kỳ trước chuyển sang 85 đơn). Phân loại đơn: Khiếu nại 116 đơn; tố cáo 24 đơn; kiến nghị, phản ánh 249 đơn. Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: số văn bản hướng dẫn 22 văn bản; số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 99 đơn.


Tác giả: Thanh Huyền - Ban Nội chính
Nguồn: laocai.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 37
Tháng 10 : 763
Tháng trước : 1.962
Năm 2019 : 143.918