Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:17
10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019, đó là: Luật an ninh mạng; Luật tố cáo; Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; ...
Về việc nêu gương thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng

Về việc nêu gương thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng

Quy chế chất vấn trong Đảng là một trong nhiều quy định về tổ chức, sinh hoạt đảng, nhưng lại là quy định ít được quan tâm triển khai thực hiện thời gian qua. Đây là một trong những nguyên nhân  dẫn đến nhiều vụ việc sai phạm không được phát hiện ...
Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lề lối, phong cách làm việc là một bộ phận cơ bản cấu thành nhân cách con người, là một trong những thành tố quan trọng phản ánh chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì vậy, xây dựng lề lối, phong cách làm việc ...
Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”

Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”

Tại phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc đến tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, chỉ ra tình trạng trên Trung ương hành động quyết liệt, trong khi đó địa ...
Tham nhũng vặt

Tham nhũng vặt

Xưa nay người ta chỉ nghĩ đến tham nhũng như hành vi của cán bộ công quyền, từ việc bòn rút tài sản công cho đến hạch sách người dân để nhận hối lộ. Thế nhưng nếu coi tham nhũng đơn giản là “lấy cái gì đó không phải của mình”, thì mức độ phổ biến ...
Bộ Tư pháp: Phát động thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Bộ Tư pháp: Phát động thi đua hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, tiếp tục triển khai có hiệu quả quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ ...
Gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái

Gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái

Để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái hiệu quả, cần phải đề ra được hệ thống giải pháp và biện pháp thực hiện đồng bộ, trong đó gắn chặt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng ...
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.550
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.550