Thứ 7, ngày 25 tháng 01 năm 2020 | 07:07
Số: 1110-CV/BNCTU
Công văn số Số: 1110-CV/BNCTU V/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chương trình 107-Ctr/TU ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
18/12/2019
Số 21 - HD/BTCTW
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
11/11/2019
14-QC/TU
Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
26/09/2019
Số 52 - CT/TU
Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt)
30/08/2019
Số 70 - KH/BNCTU
Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
30/08/2019
Số 923 - CV/BNCTU
Công văn số 923 - CV/BNCTU V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
26/06/2019
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 13
Tháng 01 : 3.349
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.349