Thứ 6, ngày 20 tháng 09 năm 2019 | 08:52
Số: 1012 CV/BNCTU
Công văn số 1012- CV/BNCTU triển khi thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, PCTN và CCTP theo hướng dẫn 12-HD/BNCTWW
03/09/2019
Số 52 - CT/TU
Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt)
30/08/2019
Số 70 - KH/BNCTU
Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018
30/08/2019
Số 51-CT/TU
Chỉ thị số 51-CT/TU về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng
30/08/2019
Số 923 - CV/BNCTU
Công văn số 923 - CV/BNCTU V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
26/06/2019
Số 88 -TB/BNCTU
Thông báo số 88 -TB/BNCTU về THÔNG BÁO Danh sách cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh về tham nhũng
11/03/2019
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 124
Tháng 09 : 1.458
Tháng trước : 8.118
Năm 2019 : 142.651