Kế hoạch thực hiện Chương trình số 208-CTr/TU
Số ký hiệu văn bản 72-KH/BNCTU
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình số 208-CTr/TU
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_kh_thuc_hien_chuong_trinh_2020230814044716038_signed.pdf