Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
67-QĐ/TW 02/06/2022 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
65/QĐ-TW 17/05/2022 Quy định 65/QĐ-TW về luân chuyển cán bộ Tải về
36-KH/BNCTU 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU năm 2022 Tải về
33-KH/BNCTU 15/02/2022 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022 Tải về
35-KH/BNCTU 15/02/2022 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 Tải về
14-CTr/BCĐ 27/01/2022 Chương trình Công tác Cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai Tải về
07-CTr/BNCTU 18/01/2022 Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 Tải về
29-KH/BNCTU 14/01/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
06-CTr/BNCTU 21/12/2021 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 Tải về
317-CV 04/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTP 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
12345678910...