Tổng số: 190
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
148-QĐ/TW 23/05/2024 Quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Lượt xem: 8
Tải về 0
92-KH/BNCTU 16/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 34
Tải về 4
144-QĐ/TW 09/05/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 23
Tải về 1
90-KH/BNCTU 06/05/2024 Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 43-NQ/TW
Lượt xem: 44
Tải về 0
851-QĐ/TU 04/05/2024 Quy định số 851-QĐ/TU ngafy04/5/2024 về tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy
Lượt xem: 45
Tải về 0
142-QĐ/TW 23/04/2024 Quy định số 142-QĐ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ
Lượt xem: 80
Tải về 1
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 THÔNG TƯ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 57
Tải về 1
09-QC/BNCTU 02/02/2024 Quy chế làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Lượt xem: 105
Tải về 1
79-KH/BNCTU 23/01/2024 Kế hoạch hoạt động Cổng TTĐT Ban Nội chínH Tỉnh ủy năm 2024
Lượt xem: 103
Tải về 0
04-QĐ/BNCTU 23/01/2024 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 93
Tải về 2
12345678910...