Tổng số: 127
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
317-CV 04/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTP 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
Số 279-CV/BNCTU 12/05/2021 Hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 16 của BCH Đảng bộ tỉnh Tải về
239-CV/BNCTU 16/04/2021 V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp Tải về
10-CT/TU 16/04/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 Tải về
13-KH/BNCTU 15/04/2021 làm việc, đôn đốc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU Tải về
16-ĐA/TU 17/03/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu thanh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 (Đề án 16) Tải về
189 - CV/BNCTU 17/03/2021 Về việc triển khai thực hiện Đề án 16 Tải về
07 - KH/BNCTU 12/03/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 Tải về
06 - KH/BNCTU 12/03/2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” Tải về
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Tải về
12345678910...