Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:14
Văn phòng

Văn phòng

1. Chức năng:1.1. Tham mưu, tổng hợp chương trình, kế hoạch công tác của Ban.1.2. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng và công tác hành chính, quản trị của Ban.2. Nhiệm vụ:2.1. Tham mưu, đề xuất:a) Xây dựng, tổ chức ...
Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính

Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính

1. Chức năng: 1.1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác nội chính của tỉnh;1.2. Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính.2. Nhiệm vụ2.1. Nghiên cứu, đề xuấta) Xây dựng chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công ...
Phòng theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng

Phòng theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng

1. Chức năng1.1. Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh; 1.2. Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng.2. Nhiệm vụ2.1. Nghiên cứu, đề xuấta) Xây dựng chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ban ...
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.542
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.542