Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 427/KH-HĐBT
Ngày ban hành 07/12/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh427.pdf