• BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI NĂM 2023

  Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

  18 lượt xem
 • THỰC HIỆN 4 NỘI DUNG ƯU TIÊN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Chiều 13/7, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III/2023.

  116 lượt xem
 • CHUYỂN ĐỔI SỐ - CÒN NHIỀU CẢN NGẠI

  CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (CMCN) 4.0 VÀ XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH MẼ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP. TUY NHIÊN, TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY VẪN ĐANG GẶP NHIỀU CẢN NGẠI.

  168 lượt xem
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

  Xác định Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác Chuyển đổi số và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023  trong 6 tháng đầu năm đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban và các đồng chí công chức thuộc Ban. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng. Cán bộ, công chức trong cơ quan khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai.

  123 lượt xem
 • Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

  Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đã và đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Không nằm ngoài xu hướng đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ giúp hình thành những "tấm khiên" vững chắc góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin đối với Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngăn chặn thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.

  82 lượt xem
 • Kết quả chuyển đổi số sẽ là cơ sở bình xét thi đua của tổ chức và người đứng đầu

  CTTĐT – Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh quý I/2023, diễn ra chiều nay (19/4).

  67 lượt xem
 • Phim tư liệu
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 (phần tiếp theo)
 • Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai – Đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cươn
 • Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ý chí, cách làm và hiệu quả: Bài 2 - Những cách làm có hiệu quả rõ rệt
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự tháng 12.2018
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự (Phần tiếp theo)
 • Tuyên truyền Bộ Luật hình sự 2015
 • Tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • Tuyên truyền BLTTHS tháng 3 năm 2019
 • tuyên truyền luật tố tụng hình sự 2015 (tiếp theo tháng 1)
1 2 3 
 
image advertisement
image advertisement

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 581
 • Trong tuần: 2,813
 • Tất cả: 892,887
Đăng nhập