Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 04-QĐ/BNCTU
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_04_bnctu_0001_202401230342120240123034254141_signed.pdf