Thứ 6, ngày 20 tháng 09 năm 2019 | 08:15
Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg,ngày 30-8-2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng ...
Huyện Bảo Thắng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy “Về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp”

Huyện Bảo Thắng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy “Về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp”

Để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả các đạo luật theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 13-CT/TU về các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng ...
Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị triển khai Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020

    Thực hiện Chương trình làm việc số 106-CTr/TW ngày 22-12-2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và Quyết định số 181-QĐ/TW ngày 04-3-2019 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị ...
VKSND tỉnh, kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020

VKSND tỉnh, kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020

Nhận thức rõ mục tiêu và tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban cán sự Viện Kiểm sát nhân dân Lào Cai đã chỉ đạo ngành kiểm sát quán triệt, triệt khai thực hiện tốt  Chỉ ...
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 124
Tháng 09 : 1.450
Tháng trước : 8.118
Năm 2019 : 142.643