Quy định về chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Số ký hiệu văn bản 138-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung Quy định về chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qudtw-138.signed_20231204045602051.pdf