Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 10/2022/QH15
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Luật - Pháp lệnh
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4_luat_thuc_hien_dan_chu_o_co_so_10_2022_qh15_20231026045054476482_20231026045254466_20231026045635076.pdf