về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctrong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Số ký hiệu văn bản 131-QĐ/TW
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctrong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3162_qudtw131.pdf