Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu văn bản 59/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/08/2023
Ngày hiệu lực 15/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5_nd_59_cpsigned_20231026045055936933_20231026045254560_20231026045635154.pdf