Kế hoạch hoạt động Cổng TTĐT Ban Nội chínH Tỉnh ủy năm 2024
Số ký hiệu văn bản 79-KH/BNCTU
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động Cổng TTĐT Ban Nội chínH Tỉnh ủy năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79_ke_hoach_hoat_dong_cong_tho20240123101206912_signed.pdf