Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy
Lượt xem: 2833
 

 

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ

 

       

 

   NHIỆM VỤ 

(Theo Thông báo số 94-TB/BNCTU ngày 02/8/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy)

 

Đồng chí: Lý Văn Hải

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban.

                                         

 

                                                        
   

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về toàn bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Phân công, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Phó Trưởng ban.

- Trực tiếp phân công và xử lý các văn bản gửi đến cơ quan; các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan theo quy định.

- Chỉ đạo công tác công tác tổ chức, cán bộ của Ban theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của hai Ban Chỉ đạo.

- Theo dõi về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tại các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Đảng bộ thành phố Lào Cai; Hội Luật gia tỉnh và Đảng bộ huyện Mường Khương (phụ trách về công tác PCTNTC).

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh; kế hoạch công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các nội dung trình, báo cáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng sáng kiến và Thi đua khen thưởng của Ban.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Tham mưu công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp (Phòng nghiệp vụ 3).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Ban.

             
       
anh tin bai

Đồng chí: Thân Công Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.                                                                                          

 

 

 

Giúp Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo những nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC.

- Chỉ đạo công tác tham mưu xử lý đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và các đơn thư gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gửi đến Ban thuộc lĩnh vực PCTNTC.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch thi đua chuyên đề về vụ việc, vụ án theo Kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương; chỉ đạo thực hiện Đề án 14, 16, 17, 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai.

- Phụ trách, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng (Phòng nghiệp vụ 2).

- Làm chủ tài khoản của Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; chỉ đạo hoạt động về công tác Hành chính - Quản trị; công tác thi đua khen thưởng của Ban.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình hợp tác với ban nội chính các tỉnh theo chương trình hợp tác của tỉnh; phụ trách công tác đối ngoại của cơ quan.

- Theo dõi công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy: Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ các huyện: Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà và thị xã Sa Pa.

- Chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng Ban phân công.

 
anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo những nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo tham mưu thực hiện công tác nội chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo thực hiện các nội dung đề án số 11, 12, 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chỉ đạo tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh.

- Theo dõi công tác nội chính, PCTNTC và CCTP của các cơ quan Khối nội chính tỉnh; các đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh; Đảng bộ các huyện: Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai.

- Chỉ đạo chuẩn bị và tham mưu thực hiện các nội dung tại phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và công tác tiếp dân của Ban; tham mưu xử lý đơn thư do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy (lĩnh vực nội chính và CCTP).

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Tham mưu công tác Nội chính (Phòng nghiệp vụ 1); chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp theo Quy định số 20-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo các hoạt động đối với Cổng thông tin điện tử của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định, làm Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Ban.

- Chỉ đạo thực hiện công tác tổng hợp chế độ báo cáo của Ban (tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công; tổng hợp báo cáo việc xử lý giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh gửi đến Ban. Chỉ đạo đôn đốc các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Trưởng ban phân công.

 
 
 

                                                                                                              
                                       
                             
                                    
                                                                                                                                         

       

 

Theo Theo Thông báo số 80-TB/BNCTU
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 566
  • Trong tuần: 2,798
  • Tất cả: 892,872
Đăng nhập