Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BNCTU
Số ký hiệu văn bản 01-QC/BNC-CĐCS
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BNCTU
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Quy chế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qc_01_bnctu_0001_20231010110454626620.pdf