Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
Số ký hiệu văn bản 132-QĐ/TW
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực 27/10/2023
Trích yếu nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qudtw132.doc