KẾ HOẠCH SỐ 19-KH/BCĐCĐS NGÀY 27/12/2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI
Số ký hiệu văn bản 19-KH/BCĐCĐS
Ngày ban hành 17/12/2023
Ngày hiệu lực 17/12/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH SỐ 19-KH/BCĐCĐS NGÀY 27/12/2023 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_19_bcd_chuyen_doi_sosigned_20231229111205428_20231229111758616.pdf