Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 07-HD/TU
Ngày ban hành 04/12/2023
Ngày hiệu lực 04/12/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 07-hdtu.signed_20231204025452052.pdf