Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu văn bản 27-CT/TW
Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 25/12/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cttw27.doc