Kiểm tra thực hiện công tácthi đua, khen thưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04-KH/KTĐ
Ngày ban hành 27/11/2023
Ngày hiệu lực 27/11/2023
Trích yếu nội dung Kiểm tra thực hiện công tácthi đua, khen thưởng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1_ke_hoach_kiem_tra_2023-sua_220231127040500932_signed.pdf