chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu văn bản 137-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/12/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Trích yếu nội dung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qudtw-137.signed_20231204045505520.pdf