Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 41-CT/TU
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 41-cttu.pdf