kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ban Nội chính
Số ký hiệu văn bản 178-QĐ/BNCTU
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ban Nội chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_kien_toan_bcd_cds_220230927021302726_signed.pdf