Quy định số 117-QĐ/TW 2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Số ký hiệu văn bản 117-QĐ/TW
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Quy định số 117-QĐ/TW 2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Quy định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qudtw117.doc