Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Số ký hiệu văn bản Nghị định số 130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nghị định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3043_M_U_B_N_KKTS_THEO_NGH____NH_130.2020.docx