KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”
Số ký hiệu văn bản 06 - KH/BNCTU
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”
Hình thức văn bản Văn bản của Tỉnh, của Ban nội chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm Kế hoạch 06.pdf
KH nhiem ky ĐA 16 PH.doc