KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 07 - KH/BNCTU
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 16 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm KH năm 2021 ĐA 16 PH.doc
Kế hoạch 07.pdf