Về việc triển khai thực hiện Đề án 16
Số ký hiệu văn bản 189 - CV/BNCTU
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hiệu lực 17/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Đề án 16
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm CV trien khai đang ky muc tieu ĐA 16.2021.doc