về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu thanh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 (Đề án 16)
Số ký hiệu văn bản 16-ĐA/TU
Ngày ban hành 17/03/2021
Ngày hiệu lực 17/03/2021
Trích yếu nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu thanh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 (Đề án 16)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đặng Xuân Phòng
Tài liệu đính kèm Đế án 16 phát hành.PDF
ĐỀ ÁN 16doc.doc