về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 10-CT/TU
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CT 10- CẢI CÁCH TƯ PHÁP_20210408030732275.doc