Hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 16 của BCH Đảng bộ tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 279-CV/BNCTU
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn, đôn đốc, điều chỉnh chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 16 của BCH Đảng bộ tỉnh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Phu luc Kem CV 279 - điều chỉnh chế độ báo cáo ĐA 16.xls
5 CV huong dan bao cao ĐA 16.doc