Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTP 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 317-CV
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCTP 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt Lý Văn Hải
Tài liệu đính kèm Cong_van_317_20210604100007365360.pdf
BIỂU THÔNG KÊ CÁC VỤ VIỆC.docx
BIỂU THỐNG KÊ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.docx
CV báo cáo 6 tháng.docx
Mau 3b.doc